# عندربهم_یرزقون_اند
به نام الله شهدادرقهقهه مستانه اشان ودر شادی وصولشان عندربهم یرزقون اند.                                                           امام خمینی(ره) اگردرهیاهوی روزگار دلتان برای آسمان تنگ شد راهی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 13 بازدید