شهادت

به نام الله پاسدار خون شهیدان

 

ابتدایی که بودیم خیلی ها انشاء های خود را با این عبارت شروع می کردند چقدر آرمان شهرهایمان تغییر کرده یا شاید دل ها ، یا افکارمان؟


در دنیا رازی است که جز به بهای خون فاش نمی شود.                       شهید آوینی

/ 0 نظر / 14 بازدید